skip to Main Content

 

Igualdade

cabecera industria igualitaria

Rompendo barreiras

Unha industria igualitaria, sen prexuízos

A Fundación Formavigo leva a cabo un novo Plan de Igualdade de Oportunidades, co que apoiar a presenza e liderado das mulleres na industria, incluíndo os postos de decisión e influencia.

Realidade da muller no mercado laboral

1

A incorporación da muller ao mercado laboral, a permanencia e as condicións laborais, seguen sen producirse en igualdade de condicións.

2

As estatísticas revelan unha realidade desigual nos pagos salariais, na promoción profesional e na presenza da muller nos ámbitos de decisión.

3

Sectores e ámbitos fortemente masculinizados, onde a persistencia de estereotipos e prexuízos de xénero supón unha auténtica barreira para a inserción laboral.

Os datos mostran que mesmo nos programas de exclusión laboral, deseñados para loitar contra a desigualdade laboral, a participación das mulleres non chega ao 50%.

Obxectivos estratéxicos para a igualdade

É necesario seguir traballando a prol dun cambio cultural e de valores.

igualdad-2@2x

Igualdade na educación e en valores

Promover o cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos que sustenten a desigualdade de xénero a través dun modelo educativo que promova a igualdade entre mulleres e homes.

Igualdade na participación e no liderado

Promover a participación das mulleres en igualdade de condicións en todos os ámbitos da sociedade e aumentar a súa presenza e liderado nos ámbitos de decisión e influencia.

Igualdade no emprego e innovación

Reducir as fendas de xénero no acceso, permanencia e promoción laboral e favorecer a autonomía económica e o desenvolvemento profesional.

Sensibilización e prevención

Reforzar os mecanismos de prevención, tratamento e detección rápida das diferentes manifestacións da violencia de xénero.

Proxectos de desenvolvemento

As accións e actividades que a fundación desenvolve e promove en materia de igualdade de oportunidades concrétanse en 5 ámbitos de actuación.

VER CURSOS   

1. Investigación sobre a situación da muller no sector do metal

2. Formación e inserción das mulleres desempregadas

3. Visibilizar ás mulleres do sector

4. Empoderar ás mulleres que traballan no sector

5. Educar ás empresas en igualdade