skip to Main Content
Cartel Itinere Emprego

INCLUSIÓN E TRANSICIÓN AO EMPREGO

Financiado pola Consellería de Política Social e o Programa FSE+  Galicia 2021-2027 da Unión Europea dentro  da liña de subvencións para ás actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, na ORDEN de 27 de xuño de 2023

Obxectivo xeral: Contribuír á integración das persoas en risco de exclusión e á inserción laboral deste colectivo brindándolles oportunidades reais e estables de atopar un emprego estable e de calidade, eliminando as barreiras e a discriminación que lles impiden ingresar ao mercado laboral, así como permitirlles desenvolver as súas habilidades e talentos, mellorando así as súas vidas.

Obxectivos específicos:

1. Incrementar as habilidades e competencias laborais:
2. Facilitar a inserción laboral:
3. Reducir as barreiras de acceso ó emprego:
4. Fomentar o emprendemento social:
5. Mellorar a autoestima e a confianza:

O cronograma de actividades formativas basearase na seguinte calendarización:

  • Primeiro semestre: Emprendemento e autoemprego (15 horas)
  • Segundo semestre: Formación en auxiliar de obra (80 horas) e formación de motivación para o emprego (20 horas)
  • Terceiro semestre: Formación en caixeira/o repoñedor/a (70 horas) e formación de motivación para o emprego (20 horas)
  • Cuarto semestre: Formación en coidados de persoas dependentes en domicilio (80 horas) e formación de motivación para o emprego (20 horas)
  • As formacións “Formación en auxiliar de obra”, “Formación caixeiro/a repoñedor/a”, “Formación en coidados de persoas dependentes en domicilios”, son formacións con prácticas non laborais en empresas, o que facilitará en gran medida a súa incorporación laboral.
  • Todas as accións formativas grupais, conteñen un módulo de igualdade de xénero con 10 horas de duración e 5 horas de TIC´s para a procura de emprego que son transversais en tódolos itinerarios

Resultados agardados:

  • Un mínimo do 60% das persoas atendidas rematen o itinerario laboral marcado con tódalas súas actuacións,
  • Polo menos o 70% participa en accións formativas grupais para adquirir competencias laborais
  • Como mínimo o 80% participa en actuacións destinadas á procura de emprego.
  • O 80% dos/as usuarios/as na avaliación final considera entre 4 e 5 como valoración sobre 5 das actividades e traballos realizadas a través da persoa técnica.