Saltear al contenido principal

Cóidate para coidar

Queremos ser un recurso de asesoramento, escoita activa e acompañamento ás persoas que coidan a persoas maiores e/ou persoas dependentes.…

Activa a túa mente

Actividade para promover o envellecemento activo e retrasar o deterioro das persoas con actividades de memoria, xogos, taller de musicoterapia,…