Saltear al contenido principal
Nuestros patronos
Entidades Colaboradoras

Conoce a las organizaciones colaboradoras que están detrás de las actividades de la Fundación Formavigo, gracias a ellas seguimos creciendo.

colaboraciones-1@2x
Subvenciones

Avanzamos juntos por el progreso social y tecnológico de la industria.

ENTIDADE FINANCIADORA: CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA A TRAVÉS DOS FONDOS RECADADOS POLA DECLARACIÓN DA RENDA 0,7

Programa concedido: Programa VIDA COMPARTIDA para persoas maiores

Data execución: Xaneiro 2022 – Decembro 2022

Obxecetivo: É un programa dirixido ás persoas maiores para á promoción da súa autonomía persoal, envellecemento activo e prevención da dependencia

ENTIDADE FINANCIADORA: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Programa concedido: Conectadas ano 2022

Actividade concedida: Actívate na busca de emprego

Data resolución: 10 de xuño de 2022

Obxectivo: A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Igualdade, convocou este programa coa finalidade mellorar a formación básica das mulleres na comunidade para favorecer o asociacionismo e o intercambio de experiencias, contribuír a mellorar a súa empregabilidade e o seu mantemento no mercado de traballo e reducir a brecha dixital mediante a utilización da información e as novas tecnoloxías

ENTIDADE FINANCIADORA: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Programa concedido: Fiando redes

Actividade concedida: Faladoiro: “A linguaxe inclusiva como motor de cambio”

Obxectivo: Cómo mellorar cara dentro e cara fora das empresas a nosa comunicación nunha sociedade cada vez máis sensibilizada coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres que tamén se expresa a través da nosa imaxe e linguaxe.

ENTIDADE FINANCIADORA: CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE DA XUNTA DE GALICIA

Proxecto concedido: Traballo cualificado para as mulleres en especial vulnerabilidade no sector metal

Actividade concedida: Actívate na busca de emprego

Data execución: 02 novembro 2020 – 30 outubro 2021

ENTIDADE FINANCIADORA: DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Dentro da Subvención dirixidas ás entidades de iniciativa social sen fins de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero

Proxecto concedido: Inserción da muller no sector masculinizado do metal

Obxectivo: Realización de orientación laboral e formación para a inserción laboral de mulleres que se atopan en situación de vulnerabilidade e exclusión social, buscando unha saída profesional que lles permita ser autónomas, a través de sectores industriais con valor engadido.